Runokylän Tärkkilä on noin 20 hehtaarin kiinteistö, jonka Palviantie jakaa kahteen osaan. Kestävän kulttuuriperinnön keskus sijaitsee tien ja rannan välissä. Se sisältää suojellun pihapiirin, permakulttuurisen metsäpuutarha-alueen, rantatontin rakennettavalle kyläsaunalle sekä liito-oravan pesimäalueeksi rauhoitetun rantametsän. Osa rantametsästä palvelee Runokylän hiitenä, joka jätetään kokonaan luonnontilaiseksi. Vanhan sillan kupeeseen, rauhoitusalueen ulkopuolelle on tarkoitus rakentaa kaikkien kulkijoitten käyttöön laavu.

Tien itäpuolelle on suunnitteilla Runokylä, joka pyrkii kulttuuriseen, sosiaaliseen taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Asukkaat saavat osan elannostaan opettamalla kesätävän elämän taitoja seppinä, hirrenveistäjinä, karjakkoina, lampureina, kankureina, savenvalajina, puutarhureina… Runokylä on sosiokraattisesti hallinnoitu yhteisö, joka ylläpitää Tärkkiän Kestävän kulttuuriperinnön keskuksen toimintaa. Jokainen talkoisiin osallistuva on Tärkkilässä vieraillessaan osa Runokylä-yhteisöä, ja voi osallistua päivittäiseen päätöksentekoon. Rakennamme kaikille turvallista, päihteetöntä ympäristöä.

Tavoitteena on, että Tärkkilä lopulta lahjoitetataan kokonaisuudessaan valtakunnalliselle Ikikaiku elämänperintösäätiölle, jonka tarkoitus on mahdollistaa maalle omistautuminen maata omistamatta. Säätiötä valmistelee työryhmä, joho kaivataan mukaan etenkin talouden, verotuksen ja lainsäädännön asiantuntijoita. Perusajatuksena on tarjota omavaraiseen elämäntapaan sitoutuville mahdollisuus päästä hoitamaan elämänpiiriän ilman pääoman tarvetta. Säätiö voi ottaa vastaan kiinteistöjä lahjoituksina ja perintöinä. Säätiö myös huolehtii ja vastaa siitä, että hoitovastuun ottavilla on riittävät tiedot ja taidot pitää huolta kiinteistöistä kestävällä tavalla.