Piirin tarkoitus on opetella havainnoimaan ajatus- ja käyttäytymismalleja ihmissuhteissa sekä muuttamaan omaa suhtautumistamme haasteisiin. Parhaimmillaan se kasvattaa yhteyttä ja luottamusta osallistujien kesken.

Menetelmä perustuu Don Miguiel Ruizin Viiteen sopimukseen.
Selman suomennos:

1. Seiso sanojesi takana
Sano vain se, mitä todella tarkoitat. Älä puhu itseäsi vastaan tai muista juorutaksesi. Valjasta sanojesi voima palvelemaan totuutta ja rakkautta.

2. Älä ota itseesi
Mikään, mitä muut tekevät, ei ole sinun aiheuttamaasi. Muiden teot ovat heijastuksia heidän todellisuudestaan ja unelmistaan. Säästyt tarpeettomilta kärsimyksiltä ja uhriutumiselta, kun et antaudu muiden teoille ja mielipiteille.

3. Älä oleta
Uskalla kysyä. Kerro, mitä haluat. Selkeällä viestinnällä vältät väärinkäsityksiä, surua ja kuohuntaa. Jo tällä yhdellä sovinnolla voit muuttaa elämäsi täysin.

4. Tee aina parhaasi
Kyvykkyytesi vaihtelee. Terveenä pystyt parempaan kuin huonokuntoisena. Vältyt itsesyytöksiltä, katumukselta ja kohtuuttomuudelta, kun pyrit aina parhaimpaasi: et enempään etkä vähempään.

5. Epäile, mutta opi kuuntelemaan
Älä usko itseäsi, äläkä ketään muutakaan. Kyseenalaista kaikki, mitä kuulet: mikä on totuus? Kun opit kuuntelemaan pyrkimyksiä sanojen takana, ymmärrät todelliset viestit.

Viiden sopimuksen piiri on saanut vaikutteita Samuli Lehesaaren kehittämästä “Embodied Presencing” menetelmästä.

Piiriiin tarvitaan puhe-esine ja jokaiselle pelaajalle neljä korttia, joissa tekstit:

 • Totuus?
 • Otatko henkilökohtaisesti?
 • Oletus?
 • Teetkö parhaasi?

Viides sopimus on tarkkailijan tehtävä: kuuntele merkityksiä sanojen takana.

(Tärkkilässä kortit on tehty vahapastellilla alkon-viinilaatikoiden välipahveihin. Kääntöpuolella englanniksi.)

Sopikaa piirin luottamuksellisuudesta ja kerratkaa puhepiirin keskeiset säännöt:

Ihanteellinen osallistujamäärä on 4-5. Iso ryhmä kannattaa jakaa useampaan piiriin. Sopikaa kierrosten määrä tai käytettävissä oleva aika. Valitkaa yksi tai useampi opastaja. Opastajan tehtävänä on tarkkailla piirisääntöjen noudattamista.

ROOLIT

Kertoja:

 • Valitse sellainen ihmissuhde, jossa sinulla on hankaluutta ja jonka voit luottaa muiden osallistujien arvioitavaksi. (esim. Naapuri, opettaja, sisar, äiti, ex-puoliso, työtoveri…)
 • Sulje silmäsi, ja hengitä syvään. Keskity tuntemaan, millaisia tuntemuksia tämän ihmissuhteen ajatteleminen sinussa herättää. Kun tunnet olevasi valmis, avaa silmäsi ja kerro ihmissuhteestasi niin, että jokaisen lauseen jälkeen annat kuulijoille aikaa reagoida kuulemaansa.

Tarkkailija:

 • Keskity kuuntelemaan tarinaa. Tarkkaile, millaisia tuntemuksia tarina sinussa herättää. Kun koet, että kertojalle voisi olla avuksi jonkin sopimuksen pohtiminen, nosta kortti ja aloita puhepiiri. Kerro tuntemuksistasi ja ajatuksiasi tarinan teemoista. Esitä kysymyksiä vaatimatta vastaauksia.
  ÄLÄ
 • tuomitse
 • tee diagnoosia
 • nimeä toisen tunteita ilman heidän suostumustaan
 • ohjeista

PIIRIN KULKU:

Valitkaa se, joka aloittaa kertojana. Puhepiirin aloittaa se, joka nostaa enimmäisen kortin. Kierroksen päättää kertoja. Kertoja voi päättää, käydäänkö vielä toinen puhekierros, vai siirtyykö kertojan rooli piirissä hänen vasemmalla puolellaan istuvalle. Yhteisellä päätöksellä voidaan tarvittaessa käydä vielä kolmaskin kierros. Seuraavalla vuorollaan kertoja voi päättää jatkaako hän aikaisemman suhteen käsittelyä, vai aloittaako uuden kertomuksen.

Kortteja voidaan käyttää tarvittaessa myös tarkkailijoiden puheenvuorojen aikana.

POHDITTAVAKSI:Tunteet ovat itsen viestejä egolle huomiota vaativista asioista. Joskus niiden ilmaiseminen on tarpeellista, mutta ensisijaisesti tunteet ovat tuntemista varten. Voit opetella todistamaan toisen tunnetta ja tukemaan häntä tasapainoisesti ylläpitäen yhteyttä omiin tunteisiisi (empatia), menemättä mukaan hänen tunteeseensa (sympatia) ja pyrkimättä ottamaan haltuun hänen polkuaan. Emme koskaan voi täydellisesti samaistua toisen tunteisiin, sillä emme ole kulkeneet hänen polkuaan. Älä ota kantaaksesi toisten tunteita, vaan pyri rakentamaan ja säilyttämään yhteys omiisi!