Runokylä on sosiokraattisesti hallinnoitu yhteisö, joka ylläpitää Tärkkiän Kestävän kulttuuriperinnön keskuksen toimintaa. Jokainen talkoisiin osallistuva on Tärkkilässä vieraillessaan osa Runokylä-yhteisöä, ja voi osallistua päivittäiseen päätöksentekoon.

Jos viihdyt Runokylässä, on sinulla mahdollisuus lunastaa Palviantien itäpuolella sijaitsevalta alueelta oma hoitovastuualueesi rakennusoikeuksineen. Alueen suunnittelu on alkamassa. Tavottena on  kulttuuriselta, sosiaaliselta, taloudelliselta ja ekologiselta kestävyydeltään kansainvälisen määritelmän vaatimukset täyttävä ekokylä, joka liittyy Suomen Kestävän Elmäntavan Yhteisöt ry:n  (SKEY – GEN Finland) ja Global Ecovillage Network (GEN) yhteisöjäseneksi.