Tärkkilän Tuki ry

TOIMINTASUUNNITELMA

vuodelle 2019

 

YLEISKOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa. Sen yhteydessä järjestetään avoin yleisöluento, jonka aiheena voisi olla esimerkiksi perusteilla oleva valtakunnallinen säätiö, permakulttuuri, terra preta-menetelmä tai mieluiten jokin konkreettinen, Tärkkilään liittyvä aihe. Kokouksesta tiedotetaan laajasti. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Myös sen yhteydessä voidaan pitää luentotilaisuus.

 

HALLITUSTYÖSKENTELY

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tarvittaessa kokoukset voidaan pitää sähköpostitse tai video-yhteyden välityksellä. Toimintavuoden kuluessa pyritään järjestämään sosiokraattisten menetelmien työpaja, joka on kaikille avoin, mutta erityisen toivottavaa on hallituksen jäsenten osallistuminen.

 

TAPAHTUMAT

Toukokuinen villiyrttitapahtuma vakiinnutetaan perinteeksi. Lisäksi kesän aikana pyritään järjestämään pärekattotalkoot, joissa korjataan vilja-aitan katto. Tässä pyritään tekemään yhteistyötä Pomonan kanssa. Talkoita voidaan pitää myös muun muassa riihen suojaamiseksi sekä rännien ja sadevesijärjestelmän asentamiseksi.

 

VILJELYKURSSI

Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden permakulttuurisen puutarhaviljelyn kurssille kasvukauden aikana.

 

KOULUYHTEISTYÖ

Yhdistys tekee “Ympäristötoivo” kouluvierailuja yläasteella ja keskiasteen oppilaitoksissa. Tarjotaan mahdollisuutta puutarhaprojekteihin Tärkkilässä.

 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Yhdistys selvittelee mahdollisuuksia järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Tärkkilässä-

 

TIEDOTUS

Tehostetaan nettisivujen ylläpitoa. Pyritään luomaan ajantasainen kalenterijärjestelmä nettisivuille. Laaditaan Tärkkilän historiikki. Painatetaan A4 esite.

 

JÄSENHANKINTA

Avoimet tilaisuudet kuten kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pidettävät luennot, villiyrttitapahtuma, yhdistysmessut, perinnepäivät sekä talkoot hyödynnetään yhdistyksen jäsenhankinnassa.

 

VARAINHANKINTA

Selvitellään mahdolliset toiminta-avustukset ja pohditaan yhdistyksen suhtautumista avustusten hakemiseen. Aittaan järjestellään freeshop/kirpputori, jonka pääosin vapaaehtoiset maksut ohjataan yhdistyksen tilille. Selvitellään mahdollisuutta valmistuttaa ja myydä hiiltimiä lämmitysuuneihin.

 

VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT

Kesällä 2019 pitkäaikaista (vähintään 1kk) vapaaehtoista kerrallaan ja lyhytaikaisempia vierailijoita. Haku huhtikuun loppuun mennessä hakukaavakkeella.

 

RAKENNUSTEN KUNNOSTUSTYÖT

Suunnitellaan tilakeskuksen rakennusten korjaustöitä kuten vilja-aitan katon korjaamista ja saunan kengittämistä.

 

YHTEISTYÖ

Tärkkilän Tuki ry pyrkii tekemään yhteistyötä Suur-Jämsän Moottoriklupin (Pomona) kanssa (mm. pärekattotalkoissa. yhteyshenkilö Reijo “Puntti” Järvinen 0400-952868. Messuyhteistyön yhteyshenkilö Jämsän Voimavara ry:ssä Arja Paakkanen 040-538 7091. Yhteistyötä tullaan tekemään myös perusteilla olevan Elämänperintösäätion kanssa. Selvitellään mahdollista osallistumista Pomonan perinnepäiville. Viritellään yhteistyötä myös muiden yhdistysten kuten Muistiyhdistyksen ja Partiolaisten kanssa. Yhteistyö valtakunnallisen Suomen Kestävän Elämäntavan Yhteisöt ry:n (GEN Finland) kanssa jatkuu.

 

MUUTA

Tärkkilän alueelle on tekeillä permakulttuurisuunnitelma, johon Runokylälle haettava alueellinen suunnittelutarveratkaisu tulee perustumaan. Kestävän kulttuuriperinnön keskuksen valmiuksia liittyä LAND-verkostoon edistetään. Koulutuskeskuksen alueen omistus tulee todennäköisesti toimintakauden aikana siirtymään perusteilla olevalle valtakunnalliselle säätiölle. Talviasuttava saunamökki on tarkoitus rakentaa kesän aikana. Tärkkilä on avoinna mahdolliselle Healing Circles tapahtumalle heinäkuun uudestakuusta täyteenkuuhun. Tärkkilässä pyritään järjestämään runonlaulutapahtumia vuoden aikana.